MENU
  Sijil Pengiktirafan Sistem Star Rating
Pihak Berkuasa Tempatan (SSR-PBT)
Tahun 2011
   
Sijil Anugerah Inovasi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (AISUK) Tahun 2011
   
Sijil Persekitaran Berkualiti (5S) Peringkat Wilayah Tengah
- Taraf Anugerah Tiga Bintang
   
Sijil Anugerah Cemerlang Kerajaan Negeri Selangor
-Taraf Laman Web 5 Bintang 2011
   
Sijil Anugerah Cemerlang Penarafan 5 Bintang
-Malaysia Government Portals and Websites Assessment 2011