MENU

 TAKWIM  MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) 2016

BIL.

PROGRAM / AKTIVITI

TARIKH

1.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .1/2016

12 Januari 2016

2.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .2/2016

22 Januari 2016

3.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .3/2016

12 Februari 2016

4.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .4/2016

22 Februari 2016

5.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .5/2016

11 Mac 2016

6

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .6/2016

22 Mac 2016

7

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .7/2016

11 April 2016

8

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .8/2016

22 April  2016

9

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .9/2016

10 Mei 2016

10

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .10/2016

23 Mei 2016

11

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .11/2016

10 Jun 2016

12

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .12/2016

21 Jun 2016

13

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .13/2016

14 Julai 2016

14

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .14/2016

25 Julai 2016

15

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .15/2016

12 Ogos 2016

16

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .16/2016

22 Ogos 2016

17

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .17/2016

9 September 2016

18

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .18/2016

23 September 2016

19

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .19/2016

10 Oktober 2016

20

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .20/2016

21 Oktober 2016

21

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .21/2016

11 November 2016

22

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .22/2016

21 November 2016

23

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .23/2016

9 Disember 2016

24

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil .24/2016

21 Disember 2016

**Takwim ini tertakluk kepada pindaan oleh Bahagian Urusetia, Majlis Perbandaran Ampang Jaya.

PERTANYAAN:-

Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-42805102 / 03-42978716 / 03-42804189 / 03-42804201 / 03-42975094.