MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2016

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Januari - Jun 2016

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1 ICOMM 2,912   2,736   2,785   2,613   3,314   2,543   16,903

2

e-Lesen 1,784   1,920   1,514   1,778   1,926   1,421   10,343

3

OSC Online                          
4 Portal Aduan 1953   1794   1942   1475   1110   1781   10,055
5 Muat Turun Borang                          
6 Carian Maklumat CF 1,001   1,149   1,121   1,086   1,022   1,188   6,567
7 Aplikasi Web GIS 151   140   133   107   89   179   799
8 Sistem Inventori Taska 110   107   97   120   119   78   631
9 Sistem Carian Pusara MPAJ 173   165   104   194   110   165   911
10 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 335   310   296   350   301   321   1,913
11 Sistem@rancang 21   24   27   29   42   26   169
12 Laman Web 22,964   23,101   20,114   22,881   24,001   21,997   139,058

 

JUMLAH

31,404   31,446   28,133   30,633   32,034   29,699   183,349